Taktik Gereği Kavga Çıkarmak

Adamlık dininde insanlar istediklerini elde etmek için her türlü gizli kötülüğü yapabilirler. Kendi ahiretlerini düşünmedikleri gibi karşılarındaki kişinin ahiretini de düşünmezler.

Örneğin istediklerini elde etmek için kasten kavga çıkarabilirler. Karşılarındaki kişinin sinirlerini iyice gerip, onları daha büyük bir strese girmektense kendilerinin istediklerini yapmaya mecbur ederler. Üstelik bu sahte kavga taktiğini çok yakınlarına, örneğin eşlerine bile yönlendirebilirler.

Bu kavgalar sırasında adamlık dinine has tavırların pek çok örneği görülür. Ancak asıl şaşırtıcı olan kasten kavga çıkaran kişinin, bu hareketin Kuran ahlakıyla tamamen zıt olduğunu hiç önemsememesidir.

Ayrıca bu kasten ve planlı çıkarılan kavga nedeniyle karşı taraf da aşırı sinirlenir, tevekkül sahibi bir insana yakışmayacak bir ruh hali gösterir. Yani istediğini elde etmek için kavga çıkarmış olan kişi,  karşısındaki kişinin Allah’ın hoşnut olmayacağı bir tavır takınmasına sebep vermiş olur.

Kuşkusuz bu tavırların hiçbirinin Kuran ahlakında yeri yoktur. Müminler, yaptıkları her şeyin ahirette hesabını vereceklerinin her an şuurunda olan insanlardır. Allah korkularından dolayı böyle gizli nefsani oyunlara asla yanaşmazlar.

Karşılarındaki kişiyi din ahlakına uygun olmayan bir tavra sürüklemek de müminlerin itinayla kaçınacakları bir tavırdır. Müminler her zaman birbirlerinin güzel ahlakını arttırma gayreti içindedirler.

Değil kasten kavga çıkarmak, müminler haklı olduklarında dahi haklarından vazgeçerek karşılarındaki kişiyi bağışlama yoluna giderler. Allah’ın bu yüksek ahlakı gösteren müminleri sevdiği Kuran’dan şöyle müjdelenmiştir:

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever. (Al-i İmran Suresi, 134)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir