Adnan Oktar’ın Arkadaşları: Nurşah Aksoy

25 yıldan bu yana Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içinde yer almaktadır. İzmit Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Eğitimde Program Geliştirme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmıştır. Duygusal Zeka, Değişim Yönetimi, İletişim Becerileri, Stres Yönetimi, Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme, Duygusal İlkyardım konularında eğitim almıştır. Tezini ebeveynli ailelerde yetişen çocuklarla sokakta yaşayan çocuklar arasındaki kaygı durumu farklılıkları üzerine hazırlamıştır. Ankara’da bir özel eğitim kurumunda eğitim danışmanlığı yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Okulöncesi Eğitim Kurumunda Aile Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Burada başarı veya uyum sağlama konusunda güçlük çeken öğrencilerle ve aileleriyle görüşme, gözlem ya da çeşitli ölçme araçları kullanarak öğrencilerin çeşitli özelliklerini tanımalarına, ilgi ve yeteneklerine uygun programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olma gibi çalışmalarda bulunmuştur. Kişilerin sorunlarının kaynağını anlamalarına ve çözüm yolu bulmalarına yardımcı olma, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yaparak, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri ilgili kurumlara yönlendirme, bunun için bireysel olarak veya gruplar halinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verme yönünde faaliyet göstermiştir. Tarih özel ilgi alanıdır. Psikolojik danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra tarih konusunda düzenli olarak araştırmalarına devam etmiş, daha sonra bu birikimini kullanarak “Tarihe Yön Veren Olaylar”, “Tarihteki Ünlü Savaşlar ve Antlaşmalar”, “Tarihteki Ünlü Bilim Adamları” isimli üç eser yayınlamıştır. Yoksulların, yetimlerin, savaş ortamında yaşam mücadelesi veren kadınların ve çocukların, zor şartlarda yaşayan mültecilerin en güzel yaşam şartlarına ulaştırılması bu dünyadaki en büyük arzularındandır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir