Adnan Oktar’ın Arkadaşları: Ender Daban

Öğrenim yıllarından itibaren Sayın Adnan Oktar’ın fikirleri doğrultusunda faaliyet yapmaktadır. Kültür Koleji’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim görmüştür. Daha sonra Sosyal Bilimler’de yüksek lisans eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında merak sardığı teknoloji alanında iş hayatına atılmıştır. Halen bu alanda başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Teknoloji ve yazılım konularında yurt dışından aldığı temsilciliklerle kendi alanında öncü atılımlar yapmıştır. Sayın Adnan Oktar ile tanıştığı günden beri Kuran ahlakının güzelliklerini yaşamak ve bu güzellikleri insanlara anlatmayı kendine bir amaç edinerek hayatına devam etmektedir. Bu amaç doğrultusunda pek çok imani ve bilimsel konferans vermiş, ayrıca paleontoloji alanında çok sayıda sergi düzenlemiştir. Kültür hayatımızda önemli etkileri bulunan tarihi, kültürel ve sanatsal maddi ve manevi değerleri araştırmak, sosyal ve pozitif bilimlerdeki en son gelişmeleri takip ederek milli kültürümüze etkilerini araştırmak ve bu araştırma neticelerini kamuya mal etmek amacıyla kurulan Milli Değerler Vakfı’nın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Vakıf çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hayattaki en büyük ideallerinden biri dünyayı kuşatan zulmün, acıların, savaş ve haksızlıkların yerini sevginin, huzurun, barış ve adaletin almasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir