< <

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Müslüman olmayan hanımlarla yayın yapıyorsunuz, dinen bu uygun mu?

Müslümanın görevi tüm insanları İslam ahlakına davet etmek, İslam dininin güzelliklerini, Allah'ın sonsuz güç ve kudretini herkese anlatmaktır. Müslüman her inançtan insana örneğin Hıristiyanlara, Musevilere, Budistlere, Hindulara veya ateistlere de tebliğ yapar. Allah'ın kainattaki yaratış delillerini, Kuran ahlakını ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in sünnetini anlatır. Peygamber Efendimiz (sav) de kendi döneminde her dinden, her dünya görüşünden insanı İslam dinine davet etmiş, onlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmış, üstün bir ahlak göstererek, sabırla onlara İslam ahlakını anlatmıştır. Biz de programlarımızda her dinden ve her inançtan insanı konuk ediyor, onlara İslam ahlakının güzelliklerini ve gerçek Müslümanın nasıl olması gerektiğini hem sözle hem de hal ile göstermeye gayret ediyoruz. Tebliğ yapmanın amacı zaten İslam ahlakını bilmeyen tanımayan bir insanı doğruya, güzele davet etmektir. Eğer “İslam’ı yaşamayan insanla konuşmam, görüşmem” şeklinde yanlış bir anlayış benimsenirse, o zaman Kuran’da Müslümanlara farz kılınan tebliğ ibadeti gereği gibi yerine getirilmemiş olur.

Peygamber Efendimiz döneminde de Müslümanlar ve Sahabiler her türlü yaşam tarzına sahip insana dinimizi anlatıyordu. Peygamber Efendimiz (sav) Ukas Panayırı’nda açık hanımlara tebliğ yapıyordu. Hz. Süleyman’ın Sebe Melikesi Belkıs’a kendi sarayında nasıl tebliğ yaptığı Kuran’da detaylı olarak anlatılır. Dolayısıyla bir Müslümanın açık hanımlarla konuşmaması, görüşmemesi ya da onlara tebliğ yapmaması gerektiği yönündeki inanç Kuran ahlakında yeri olmayan hatalı bir inançtır.

Neden yayınlara çıkan bütün hanımlar birbirine hem çok benziyor hem de hepsi çok güzel, neden bütün beyler çok yakışıklı?

Yayına çıkan hanımlara dikkatle bakılırsa fiziksel olarak birbirlerine çok benzemedikleri anlaşılır. Ancak birbirlerine çok benzedikleri yönünde bir algının oluşmasının nedeni hepsinin aynı İslam ahlakına sahip olmaları, tavırlarındaki, konuşmalarındaki, tepkilerindeki Müslüman kadına yakışır üstünlük, kalite, güzelliktir. Allah Fetih Suresi’nin 29. ayetinde Müslümanlar için “... Belirtileri secde izinden yüzlerindedir.” diye buyurur. Yani Müslümanın en önemli belirtilerinden biri yüzündeki ifadedir. Müslümanların yüzlerinde, vicdanlarının ve ahlaklarının temizliğinden kaynaklanan bir huzur, güvenilirlik ifadesi, bakışlarında ve yüzlerinde sadece onlara has bir nur ve kalite olur. Diğer insanlarda kolay kolay rastlanmayan bu ifade şekli Müslümanların fizik olarak çok farklı özelliklere sahip olsalar bile ifade ve görünüm olarak birbirlerine benzemelerine vesile olur. 

İnsanların önünde müzik çalınmasını ve dans edilmesini dinen nasıl açıklıyorsunuz?

Müslüman Allah’ın helal kıldığı tüm nimetlerden en güzel şekilde faydalanır. Çünkü Allah dünya nimetlerini Müslümanlara helal kılmıştır. Müzik de, dans da İslam’a göre helal kılınan cennet nimetlerindendir. Müziği, şarkıları, müzik aletlerinin tümünü, güzel kıyafetleri, ziynetleri, dansı ve güzel olan her şeyi yaratan Allah’tır. Bunların tümünü insanlara sevdirmiş, ruhu bu güzelliklerden zevk alacak şekilde yaratmıştır.  Müslümanlar dünyada bu nimetlerden helal dairesinde en güzel şekilde faydalanır, ahirette ise cennete sonsuza kadar bu nimetlerin zevkini yaşarlar.

Tevrat’ta Hz.Davud’un lir, tef, ziller ve çıngırak eşliğinde ezgiler okuyarak Allah’ın huzurunda dans ettiği anlatılır. Hatta Hz. Davud’un bu dansına haset eden insanların olduğu da belirtilir. Dansı, müziği, estetiği, sanatı, bilimi Müslümanların elinden alan ve haram gibi gösteren yobaz zihniyettir. Bu nimetlerin harammış gibi gösterilmesi İslam’a karşı oynanmış bir oyundur.

Müslüman dünya hayatındaki tüm güzelliklere en çok layık olan kişidir. Şarkıların sözlerinde dine ve mukaddesata muhalif olumsuz ifadeler olmamasına dikkat ettikten sonra müzik Allah sevgisini coşturan, kalbi açan, kalbe inşirah veren büyük bir güzelliktir. Müzik de dans da insanın günlük hayatında var olan nimetlerdir. Ayrıca bizim programlarımızda müziğin, dansın, Kuran sohbetinin, siyasetin veya diğer konuların aynı anda yer alması dinle hayatın iç içe olduğunu göstermek, dinin hayatın her anına hakim olduğunu insanlara hal olarak anlatmak amacını da taşır.

Kuran’a göre bir hanımın bu kadar makyaj yapması uygun mu?

Müslümanın en büyük özelliklerinden biri çok kaliteli, tertemiz ve bakımlı olmasıdır. Müslüman erkekler de, Müslüman kadınlar da dünyanın en güzel giyinen, en klas görünen, en bakımlı, en aydın, en modern insanları olmalıdır. Makyaj da bakımlı ve güzel görünmenin helal yollarından biridir. Peygamberimizin (sav) döneminde de hanımlar makyaj yapıyordu. Ancak kendi dönemlerindeki imkanları kullanarak bu makyajı yapıyordu. O dönemde Müslüman hanımlar allık, sürme, ruj kullanıyorlar, ellerini ve tırnaklarını kına ile boyuyorlardı, saçlarını da özel boyalarla boyuyorlardı.
Peygamberimizin (sav) döneminde hanımların oje yerine ellerini ve tırnaklarını kınayla boyadıkları ve Peygamberimizin (sav) de hanımları buna teşvik ettiği pek çok rivayette geçer.

Makyajın fazla ya da az yapılması da tamamen kişisel tercih meselesidir. Bazı kişiler makyajın daha fazlasını kendisine yakıştırır, bazıları ise daha az yapmayı tercih edebilir. Bunun ölçüsü tamamen kişiseldir. Peygamberimizin (sav) döneminde de böyle bir ölçü belirlenmemiştir. Peygamberimizin (sav) sürmeyi ne kadar sürdüğünü, ölçüsünün ne olduğunu da kimse bilemez.

Kuran’a göre kadınlar lider olabilir mi?

Kuran’a göre kadınlar lider de, yönetici de, hakim de olur. Allah kullarını eşit yaratır. İslam’da kadının da erkeğin de yeri aynıdır. Üstünlük kadın veya erkek olmaya göre değil ancak takvaya göredir. Hatta kadınlar bazı konularda daha duyarlı, merhamet yönü ağır basan, sevgi ve şefkati çok derinden yaşayan varlıklar olarak mükemmel yöneticilik yapma, adalet sağlama konusunda ehil yaratılmışlardır.

Ama yobaz zihniyette kadınlar aşağılanır, küçük görülür. Yobazlıkta kadının aklına güvenilmeyeceği, her sözüne muhalefet edilmesi gerektiği gibi çarpık bir zihniyet hakimdir. Kuran, bu sapkın anlayışı tamamen ortadan kaldırır. Kuran’da kadınlar saygı duyulan, sözüne itibar edilen, bitki gibi itinayla davranılması gereken değerli kullar olarak tarif edilir. Allah Kuran’da kadınları her türlü zor işten muaf tutar, her konuda kadınlara kolaylık getirir, kadınlar her alanda korunur ve kollanır. Kuran’ın erkeklere hitap ettiğini belirterek bunu erkeklerin üstünlüğüne delil gösterenler Kuran’ı doğru yorumlamayan kişilerdir. Kuran’ın erkeklere daha fazla sorumluluk yüklemesi kadınlara verilen değerdendir. Bu kadınlar için bir nimettir. Allah kadınların rahat etmesi, güzel bir hayat yaşamaları için birçok özel hüküm indirmiştir. Bu Allah Katında kadınlara verilen değeri gösterir, erkeklerin üstünlüğünü değil.

Hz. Süleyman’ın sarayına davet ederek tebilğ yaptığı Sebe Melikesi’nin Kuran’da önemli bir yeri vardır; Sebe Melikesi kendi toplumunda yöneticidir, hem komutan hem hakim hem de lider hükmündedir. Sebe Melikesi’nin anlatıldığı ayetler Kuran’da kadının lider olabileceğine dair en güzel delillerden biridir. Bu ayetler devlet katındaki tüm yetkililerin ve askerin bir kadına nasıl itaat ettiği ve nasıl emri altına girdiğini gösterir.

Neden yayınlarınıza çıkan hanımların saçları sarı?

Programımıza çıkan sarışın hanımların yanı sıra pek çok siyah saçlı, kızıl saçlı ya da kumral hanımlar da var. Saç renkleri tamamen bu arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Nitekim sarı saç dünyada birçok hanımın tercih ettiği, hanımlara çok yakışan güzel bir saç rengi. Peygamberimizin (sav) döneminde de hanımlar saçlarını kına ve ketem ile boyuyorlardı. Ayrıca Peygamberimizin (sav) tüm saç renkleri içinde özellikle sarı saçı beğendiğine dair birçok hadis-i şerif mevcut. Bu nedenle pek çok Müslüman hanım Peygamberimizin (sav) beğendiği bu rengi sever ve tercih eder. 

Bir erkeğin kadınlara iltifat etmesi dinen uygun mudur?

Allah’ı sevmek, Allah’ı zikretmek ve Allah’ı övmek dünyadaki en büyük nimettir. Müslümanlar güzel bir insanı, güzel bir çocuğu, bir çiçeği, bir hayvanı ya da güzel olan herhangi bir varlığı överken onu Allah’ın tecellisi olarak görür, Allah’ı övme niyetiyle, Allah aşkıyla o güzelliği över. Allah Kuran’da güzelliklerin övülmesini teşvik eder. Allah kadınları Kuran’da çiçeğe benzeterek över. Bu ayet kadınlara yapılan bir iltifattır. Güzellikleri sevmek, o sevgiyi en güzel üslupla dile getirmek Müslüman özelliğidir. Bunun aksi, yani insanlardaki, kadınlardaki, çocuklardaki ya da bitkilerdeki güzellikleri görmezden gelmek, onların güzelliklerini dile getirmemek Müslüman ahlakına yakışmaz. 

Mehdi özellikleri size çok uyuyor, kendinizi ima eden bir anlatımınız var, bu dinle çelişmiyor mu?

İnsanlarda benim fiziki özelliklerimden kaynaklanan, Mehdi olduğuma dair şüpheler veya hüsnü zan olabiliyor. Hadislerde anlatılan Hz. Mehdi (as)’ın fiziksel özelliklerine baktığımızda gerçekten birebir benzerlik var. Gerek yüzüm, gerek bedenim hadislerdeki detaylı tariflerle bir benzerlik içinde, bu doğru. Ben dürüst bir insanım, benzediğimi söylüyorum, ama bu Mehdilik iddiasını gerektirmez. Kuran’a göre, bir Müslüman ben Mehdiyim diyemez. Böyle bir iddiada bulunmak haramdır. Çünkü bir insan cennete de gidebilir, cehenneme de gidebilir. Eğer kişi ben Mehdiyim derse cennetlik olduğunu iddia etmiş olur. Bir kişinin Mehdilik iddiası edebilmesi için vahiy gerekir. Kuran’a göre yeni bir kitap ya da kitaplı bir peygamber gelmeyeceğine göre böyle bir iddiada benim bulunmam mümkün değil, imkansız. Böyle bir şey olursa insan dinden çıkar, Müslüman olamaz. Ama tabii ki her Müslüman Mehdi olmak ister. Mehdi olmak büyük bir nimettir. Müslüman veli olmak ister, cennete gitmek ister. Ama Mehdilik iddia etmek olmaz.

Ama ben Mehdi değilim ve Mehdilik gibi bir iddiam da yok. Hiçbir zaman da böyle bir iddiam olmaz. Ömrüm boyunca böyle bir iddiada bulunmayacağıma dair Allah adına yemin ettim. Ama açıkça söylüyorum, Hz. Mehdi (as) çıkmıştır. Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin izahları, Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisleri, Kuran’ın işaretleri Mehdi’nin alenen ve açıkça çıktığını gösteriyor.

Genelde yabancı modacıların marka kıyafetlerini giyiyorsunuz, gayri Müslimlerin yaptığı şeyleri kullanmak dinimizce uygun mu?

Kuran'da bağnaz, tutucu bir İslam anlayışı yoktur. Müslümanlar müziğin, eğlencenin, güzel evlerin, güzel yiyeceklerin, güzel ortamların en güzeline layıklar. Allah Kuran'da, "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." (Araf suresi, 32) diye belirtir.
Oysa yobazlarda göre bir Müslüman hep perişan gezmeli, kötü giyinmelidir. Yobaz bakımsızdır, estetiğe, sanata, her türlü güzelliğe karşı olur. Yobaz mantığa göre bir Müslüman kaliteli, modern, tertemiz, pırıl pırıl olamaz. Halbuki peygamberler, sahabeler, devrin en kaliteli, en modern, en temiz insanlarıydı. Kuran bize böyle bir yapıyı teşvik ve tavsiye eder.

Bir Müslüman yabancı markalar kullanamaz gibi bir düşüncenin hiçbir dayanağı yoktur. Bu tamamen bağnazlıktır, helali haram kılmaktır. Zaten bu mantığın pratikte uygulanması da imkansızdır. Çünkü günlük yaşamda kullanılan birçok ürünün imal aşamasında da gayrimeşru yaşamı olan, haksız kazanç sağlayan, faiz kullanan ve daha pek çok haramı işleyen kişi veya kişiler çalışabiliyor. Veyahut oturduğu, okuduğu, çalıştığı çevrede gayri meşru yaşamı olan, Kuran ahlakına aykırı davranan kişiler yaşayabiliyor. Bu mantığa göre hiçbir ürünün kullanılmaması gerekmektedir ki bunun da akla, mantığa uygun hiçbir yönü yoktur.

Kanalınıza neden A9 ismi seçildi?

A9 TV kanalı bizim kardeşlerimizin, bizi seven insanların kurduğu bir kanal. Herkes A9 ismine bir anlam yüklemeye çalışıyor. Bu tevafuk seçilmiş bir isimdi. Kaderde A9 ismi olması gerekiyormuş. Ama elbette A9 isminin çok fazla hikmetleri var. Mesela Bediüzzaman Said Nursi “dokuz düşman taifesinin dokuz cephesine göndermiş, inşaAllah onları darmadağın edecek” diyor. Mehdi’nin dokuz hasleti var. Bizler de Mehdi talebeleri olduğumuza göre o güzelliğe olan hasretin sembolik bir ifadesi olabilir A9. Hz. Ali (ra) de Mehdi’den bahsederken eliyle bir dokuz işareti yapıyor. Ona da işaret ediyor olabilir. Firavun dönemindeki resimlerde de A9 amblemine benzerlikler var. Masonik amblemlerde de böyle bir benzerlik var. İşte üç bin dört bin yıl önce Allah A9’un deccaliyeti, dinsiz felsefeleri yıkacağını onlara ilham etmiş. Öte yandan Allah’ın ismi A harfi ile başlar. Bu yönlerden A9 ismi manidardır. Genişletecek olursak daha pek çok anlam çıkarılabilir.

Kişileri çok sert eleştiriyorsunuz, bunu Kuran’a göre nasıl açıklıyorsunuz?

Ben çok itidalli bir insanım, makulüm. Kuran’a göre en adil şekilde davranırım, çevremdeki herkes beni bilir. En münasebetsiz, en aleyhte olan biriyle karşılaşsam bile son derece insancıl, hürmetli, mutedil, makul, Kuran’a uygun hareket ederim. Ama tabii ki Kuran’a muhalif ısrarlı ve direten açıklamalar karşısında veya İslam’a halel getirmeye yönelik davranışlarda bulunanlara karşı bir Müslümanda buğz hissi oluşur. Bu Kuran’ın bir emridir. Ama bu, sinirlenmek öfkelenmek anlamında değildir. Kuran'a göre buğz etmek insana şevk ve heyecan getirir. Buğzun oluşturduğu coşku ile konuşunca da, hamiyeti İslamiye de deriz buna, sert gibi gelebilir bazı insanlara. Ama ben çok merhametli, şefkatli, ılımlı, hoşgörülü, affedici biriyim. Samimi ve candan konuşurum. Nezakette, saygıda, hürmette kusur etmem. Çünkü Kuran bize böyle bir ahlak içinde olmayı emreder.

Size karşıt olanların sitelerin kapattırma konusu, fikir özgürlüğüne ters değil mi?

Kuran’a göre insanların fikir özgürlüğü içinde yaşamaları esastır. Herkes düşüncesinde serbesttir. Herkes fikirlerini özgürce dile getirebilir. Hiç kimse bir diğer kişinin fikrini kabul etmek durumunda değildir veya kendi fikrini kimseye zorla kabul ettiremez. Ben ve arkadaşlarım da sonuna kadar fikir özgürlüğünden yanayız. Ama fikir özgürlüğünün karşılıklı sevgi ve saygı sınırları içerisinde uygulanması şarttır. İlmi ve ahlaki kıstaslara bağlı kalınarak herkes birbirini eleştirebilir de. Ancak hiç kimsenin bir başkasına hakaret etme hakkı yoktur. Bu hakkın korunması herkes için çok önemlidir. Kanunlarımızda da kişilik hakları koruma altına alınmış, hakaret hukuki bir suç olarak nitelenmiş. Zaten hiçbir medeni toplumda hakaret etmek bir özgürlük olarak kabul edilmez.

Haklarında kapatma kararı verilmiş olan siteler de, yayınladıkları yazılarda veya sitelerinde bulunan okuyucu yorumlarında, hakaretamiz ifadelere yer veren sitelerdir. Söz konusu site yöneticilerine konuyla ilgili avukatlar tarafından defalarca uyarı gönderiliyor, sitede yer alan hakaretamiz ifadelerin kaldırılması isteniyor. Fakat bir kısım site yöneticileri bu çağrıyı dikkate almıyorlar. Bu durumda bizler de hukuki önlemlere başvurmak zorunda kalıyoruz. Nitekim, yargı makamı da yaptığımız şikayetlerde bizleri haklı buluyor. İnsan haklarına aykırı olduğunu kabul ediyor, bu tip sitelerin belirli bir süre için kapatılmasına karar veriyor. Sonuç olarak bu, yargı makamlarının verdiği bir karar oluyor.

Günümüz toplumunda anlatılması gereken o kadar sorun varken sürekli Mehdi konusunu gündemde tutmanız bu kadar aciliyetli mi, bunu nasıl açıklıyorsunuz?

Konuşmalarımda İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyetine ve Mehdiyet konularına özellikle değinmem Kuran ahlakının bir gereğidir. Hz. Mehdi (as)’dan bahsetmek,Hz. Mehdi (as)’ın gelişini Müslümanlara müjdelemek aynı zamanda Peygamberimiz (sav)’in sünnetidir. Allah Kuran’da, İslam ahlakının yeryüzüne hakim olması için gayret etmenin tüm Müslümanların bir sorumluluğu olduğunu bildirir. Kuran’da bu konuda çok fazla ayet bulunmaktadır. Ve Allah’ın adetullahı gereği, tarihin her döneminde hak dinin tebliğinde Müslümanlara önderlik eden, onları hidayete yönelten manevi bir lider olmuştur. İşte ahir zamanda Müslümanları Kuran ahlakına ve hidayete yöneltecek, onları birleştirip tek bir çatı altında toplayacak olan kişi de Hz. Mehdi (as)’dır. Peygamberimiz (sav)‘in tevatür derecesindeki sahih hadisleriyle bu konu yaklaşık 14 asır önce insanlara müjdelenmiş. Peygamberimiz (sav) bu konunun önemini hadislerinde çok açık bir şekilde vurguluyor. Müslümanların da bu konuyu gündeme getirerek müjdelemelerini bildiriyor.

Eğer Mehdiyet üzerinde durulmasına gerek olmayan önemsiz bir konu olsaydı, en başta Peygamber Efendimiz (sav)’in konuşmalarında bunu görmezdik. Ama tam tersine, Peygamberimiz (sav), hem kendisi bu konuyu çok önemli görmüş hem de Müslümanları, tarihin her döneminde bu konuyu gündemde tutmaya teşvik etmiştir. İşte ben de Peygamberimizin (sav) bu tavsiyesine uyuyorum. Hz. Mehdi (as)’ın gelişini Müslümanlara müjdeliyorum, Hz. Mehdi (as)’ı insanlara tanıtıyorum.

Ayrıca Peygamberimiz (sav) haricinde, 1400 yılı aşkın bir süredir tüm büyük İslam alimleri de Müslümanlara Hz. Mehdi (as)’ın gelişini müjdelemişlerdir. Her biri eserlerinde, sohbetlerinde bu konuya çok geniş yer ayırmışlardır.Ehl-i Sünnet’in büyükleri olan hadis imamlarımız, mezhep imamlarımız da Mehdiyet konusuna büyük önem vermişlerdir. Eserlerinde Mehdiyet konusunu tüm detaylarıyla açıklamışlardır. Hz. Mehdi (as)’ın müjdecisi, Hicri 13. yüzyılın kutbu, büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde yüzlerce sayfayı Hz. Mehdi (as)’ın gelişine ayırmıştır.

Yayınlarınızdaki hanımların kıyafetleri dinen uygun mu?

Müslüman bir insan, kadın veya erkek olsun fark etmez, her zaman görünümüne çok dikkat eder, güzel giyinir, şık ve tertemiz olur. Peygamberimiz (sav) ve yanındakiler de gerek tebliğ yaparken gerek günlük yaşamlarında çok güzel giyinmişler, en kaliteli kıyafetleri tercih etmişler.

Ayrıca İslam dininde zorlama yoktur. Biz herkesin anlayışına ve görüşüne saygı duyarız. Bayan arkadaşlarımız da kendileri istedikleri gibi, inançlarına uygun şekilde giyiniyorlar. İsteyen başörtüsü takar, isteyen takmaz ve dilediği gibi giyinir, isteyen çarşaf giyer, isteyen makyaj yapar, hiç fark etmez hepsi bizim için nur gibi değerli Müslümandır, hiçbir ayrım yapmayız.

Musevi ve Hıristiyanlar ile neden görüşüyorsunuz?

Müslümanlar ile Hıristiyanlar ve Museviler arasında oluşturulmaya çalışılan suni gerginliklere engel olmak, bölgede barışın hakim olmasını sağlamak için görüşmeler yapılması şarttır.

Müslümanlar ve Museviler Hz. İbrahim (as)’ın çocuklarıdır, bir taraf İsmailoğulları diğer taraf ise Yakupoğullarıdır. Dolayısıyla iki topluluk arasında çatışma olması ya da görüşülmemesi çok anlamsız ve yersiz. Kuran ve hadislere uygun olan, Peygamberimiz (sav) zamanındaki gibi Musevi ve Hıristiyan kardeşlerimizin en iyi şekilde korunup kollanmasıdır. Bazı kişiler Kuran'da yer alan "Hıristiyanları ve Musevileri veliler edinmeyin" ayetini yanlış anlamaktadırlar. Bu ayette bildirilen “Hıristiyanları ve Musevileri kendinize yönetici edinmeyiniz” anlamındadır. Ki Müslüman bir toplumda Müslüman, Hıristiyan bir toplumda Hıristiyan, Musevi bir toplumda Musevi bir yönetici olmasının halkın rahatlığı açısında doğal olarak istenen bir durumdur. Bunun dışında Museviler ve Hıristiyanlar bizim dünya kardeşlerimizdir, onları sever, saygı duyar ve koruyup kollarız.

Bu kadar zulüm ortamı varken, her gün şehit verdiğimiz bir dönemde, siz yayınlarınızda müzik eşliğinde eğleniyorsunuz, espriler yapıp gülüyorsunuz, bunu dinen nasıl açıklıyorsunuz?

Bir kere Müslüman canını ve malını Allah’a teslim etmiştir, dolayısıyla Allah yolunda şehitlik büyük bir sevinç vesilesidir, şereftir, onurdur. Üzüntü kaynağı değildir. Şehitlerin arkasından ağlamak bu güzelliği görmemek, kabul etmemek anlamına gelir ki, bu da Allah’a saygıya uygun olmaz.

Şehadet haberlerini görüp, üzüntü, ıstırap, acı, yılgınlık ve korku talebinde bulunulması, yas talebinde bulunulması olmaz. Allah ayette şehitlerimiz için, “Allah'ın Kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler.”(Al-i İmran Suresi, 170) buyuruyor. Yani şehitlere her türlü nimet veriliyor ve sevinç içinde oluyorlar inşaAllah. Madem onlar sevinç içindeler, aileler de sevinç içinde olacaklar. Vatandaşımız da sevinç içinde olacak. Şehitler sevinirken onların arkasından ağlamak ve başkalarının da onlara üzülmelerini beklemek anormal bir davranış olur.

Zulüm ortamına karşı tavır alınmak isteniyorsa Müslümanlar arasındaki tesanütü güçlendirecek, İttihad-ı İslam’ı teşvik edecek çalışmalar yapılması gerekir. Ağlayarak, üzülerek bir sonuç elde edilmez.

Neden beyler yerine hep hanımlarla program yapıyorsunuz?

Hanımlar dünyanın süsüdür, kadın Allah’ın dünyada yarattığı en büyük nimetlerden biridir. Kadınların güzellikleri, munis karakterli olmaları insanın ruhuna çok büyük zevk verir. Ben de hanımlarla sohbet etmekten çok hoşlanıyorum, karşımda bayanlar olduğunda içim açılıyor. Bazı kişilerin bunu garip görmeleri ve hanımları dışlayan bir politika uygulamaya çalışmaları çok büyük bir ayıptır. 

Yurtdışından eserlerinize nasıl ulaşabilirim?

Yurtdışında bulunuyorsanız aşagıdaki siteyle bağlantı kurmanız gerekmektedir:

www.bookglobal.net

www.bookglobal.net Harun Yahya eserlerinin resmi satış sitesidir. Her dildeki eseri bu site üzerinden sipariş edebilirsiniz. İnternet üzerinden sipariş vermek yerine bulunduğunuz ülkeden kitabı satın almak istiyorsanız o zaman yukarıda verdiğimiz ikinci adresten, yazarın eserlerinin dünya çapında dağıtımını yapan firmaların irtibat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Yurtdışında yaşıyorum. Yabancı dildeki eserlerinizi buradan temin edebilir miyim? Türkiye'den mi sipariş etmem gerekiyor?

Yurtdışında bulunuyorsanız aşağıdaki sitelerle bağlantı kurmanız gerekmektedir:

1. www.bookglobal.net

2. http://www.harunyahya.com/m_ordering.php

www.bookglobal.net Harun Yahya eserlerinin resmi satış sitesidir. Her dildeki eseri bu site üzerinden sipariş edebilirsiniz. İnternet üzerinden sipariş vermek yerine bulunduğunuz ülkeden kitabı satın almak istiyorsanız o zaman yukarıda verdiğimiz ikinci adresten, yazarın eserlerinin dünya çapında dağıtımını yapan firmaların irtibat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Harun Yahya eserlerini yurtdışından sipariş etmek için 0049 180 550 41 41 numaralı hattımızı arayabilirsiniz.

Yurtdışında yaşıyorum, Türkçe eserlere nasıl ulaşmamı tasiye edersiniz?

Yurtdışından Türkçe eserleri temin etmek için www.globalkitap.com adresinden istediğiniz kitabın siparişini verebilirsiniz. İstediğiniz eserler hangi ülkede olursanız olun adresinize teslim edilecektir.

Ayrıca Harun Yahya Eserlerini Yurtdışından sipariş etmek için 0049 180 550 41 41 numaralı hattımızı arayabilirsiniz.

Yurtdışında yaşıyorum, dergilerinize nasıl abone olabilirim? Şartlar nedir?

Yurtdışında yaşayan okurlarımızın şu an yayınlanmakta olan İlmi Mercek ve İlmi Araştırma dergilerine abone olabilmeleri için

Telefon: 90 216 444 444 1

Harun Yahya Eserlerini Yurtdışından sipariş etmek için 0049 180 550 41 41 numaralı hattımızı arayabilirsiniz.

Size DHL kanalı ile her ay dergi gönderebiliriz. Bunun evinize teslim ücreti her ay için ortalama 15 Euro'ya mal olmaktadır. Eğer sizin için uygunsa bize adresinizi ve telefon numaranızı info@globalyayincilik.com adresine bildirirebilirsiniz.

Yurtdışında yaşıyorum, eserlerinizin çevirisini yapıp yayınlamak istiyorum. Yardımcı olur musunuz?

Teklifiniz için teşekkür ederiz. Bize hangi dilde tercüme yapıp nasıl yayınlamayı düşündügünüz konusunda bilgi verip, sizinle irtibat kurabileceğimiz bir telefon numarası ile workwithus@harunyahya.com adresine mesaj gönderebilirseniz memnuniyet duyarız.

Sitelerinizde niçin hiç reklama yer vermiyorsunuz?

Sayın Harun Yahya'nın amacı Allah rızası için Kuran'ı ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetini okurlarına hiçbir maddi kazanç talep etmeksizin anlatmaktır. Bu doğrultuda yazarın eserlerinden yararlanılarak hazırlanan sitelerde de hiçbir hizmette maddi bir karsilik talep edilmemektedir. Sitelerde reklamlara yer verilmemesinin sebebi de bu tür bir maddi kazanç talebinde olunmamasıdır.

Sitenize abone oldum ancak hiç bülten gelmiyor?

Bültenlerimiz abonelerimize ayda iki defa gönderilir. Eğer sitemiz bültenlerine yeni abone olduysanız önümüzdeki 15 gün içerisinde bültenimiz elinize geçecektir. Eğer 15 gün içinde bültenlerimizi almıyorsanız, lütfen tekrar abone olunuz. Abone olurken yapılan bir harf hatası veya anlık teknik bir kesinti dolayısıyla talebiniz kayıtlarımıza geçmemiş olabilir.

Ben sitemden sizin sitenize link veriyorum. Sizin de kendi sitenize benim sitemin adresini tanıtım amaçlı koymanızı rica ediyorum.

Sitenizden Sayın Harun Yahya'nın eserlerinin yer aldığı sitelere link vermenizden dolayı memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bunun yanı sıra prensip olarak, sitelerimizin ana sayfalarında Sayın Harun Yahya'nın eserleri dışında hiçbir esere yer vermediğimizden, başka linklere de yer vermemekteyiz. Bu kesinlikle yalnız sizin şahsınıza yönelik olmayıp, genel olarak alınmış bir karardır. Bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. 

İnternetteki diğer siteleriniz hakkında bilgi alabilir miyim?

İnternette yabancı dillere çevrilmiş olanlar da dahil olmak üzere 800'den fazla sitemiz mevcuttur. Türkçe olan sitelerimizin adreslerine www.harunyahya.org/list/type/5/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Eskiden dergilerinizle kitap da verirdiniz. Yine verecek misiniz?

Yeni yayınlanmaya başlayan İlmi Mercek ve İlmi Araştırma dergilerinin ilk sayıları ile birlikte kitap hediyesi de verilmiştir. Bundan sonraki sayılarımızda da yayınevleri ile bağlantılı olarak kitap hediyesi verilmeye devam edecektir.

Araştırma dergisini bir süredir bulamıyorum. Artık yayınlanmıyor mu? Neden?

Araştırma Dergisi'nin yayınına bir süre için ara verilmişti. Dergimiz Temmuz 2004'ten itibaren İlmi Araştırma ismi ile okuyucuları ile tekrar buluştu. www.ilmiarastirma.net adresinden makaleleri okuyabilir, derginin geçmiş sayılarına ulaşabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İlmi Mercek ve İlmi Araştırma dergilerine nasıl abone olabilirim?

İlmi Mercek ve İlmi Araştırma dergelerine abone olmak için www.globalkitap.com sitesini ziyaret edebilir veya Global Yayıncılık (0216) 444 444 1 numaralı telefonu arayarak da abone olabilirsiniz.

Beni dergilerinize ücretsiz abone yapar mısınız?

Dergilerimize ücretsiz abonelik söz konusu değildir, anlayışla karşılayacağınızı umarız. Ancak dergilerimizin her sayısını ilgili internet sitelerinde bulabilir ve ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İlgili adresler:

www.ilmiarastirma.net

www.ilmimercek.net

Derginizle aldığım VCD bozuk çıktı. Bunu telafi eder misiniz?

Bozuk VCD'nin bilgisini Global Yayıncılık 444 444 1 numaralı telefona veya info@globalyayincilik.com adresine bildiriseniz yetkililer size yardımcı olacak, bozuk VCD'nizi yenisi ile değiştireceklerdir.

Dergilerinizin eski sayılarına nasıl ulaşabilirim?

Dergilerimizin her sayısını ilgili internet sitelerinde bulabilir ve ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İlgili adresler:

www.ilmiarastirma.net
www.dusunencocuk.org
www.ilmimercek.net

Derginize abone ücretini ödeyerek abone oldum. Ancak dergi adresime ulaşmıyor. Bu konu ile ilgilenir misiniz?

Konu ile ilgili olarak Global Yayıncılık 444 444 1 numaralı telefona başvurabilirsiniz. Eğer kısa bir süre içinde konu çözümlenmezse, lütfen info@globalyayincilik.com adresine mail gönderiniz.

Rönesans dergisine ulaşmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?

Rönesans dergisi çok uzun süre önce yayınlanan bir dergi olduğu için şu an ulaşmanız mümkün değildir. Belki Sahaflardan veya benzer yerlerden dergiye ulaşabilirsiniz.

Siz kitaplarınızda herşeyin hayal olduğunu söylüyorsunuz. Bu fikriniz dinle çelişmiyor mu?

Konu ile ilgili olarak Sayin Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanan www.maddeninardindakisir.com sitesini ve bu sitede yer alan http://www.maddeninardindakisir.com/itirazlarcevaplar.htm sayfasını inceleyebilirsiniz. Bu sitede konu ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını bulacaksınız. Ayrıca sitemizde bulunan "Madde vardır, biz muhatap olmuyoruz" sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.

 

Bana bir Kur'an meali gönderir misiniz lütfen?

www.harunyahya.org sitesinin ana sayfasında Ali Bulaç'in Türkçe mealinin olduğu bir Kuran-ı Kerim metni yer almaktadır. Bu meali sitemizden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Bana namaz kılmayı öğretir misiniz?

Konu ile ilgili olarak devletimizin yetkili mercii olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurmanızı rica ederiz. Bunun için www.diyanet.gov.tr sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Bir CD'nin üzerinde ''bu cd nin izinsiz bir şekilde çoğaltılması kul hakkını ihlaldir'' yazısı vardı. Oysa ben sizin CD'lerinizi çoğaltabileceğimi zannediyordum. Bu bir çelişki değil mi?

Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bu muhtemelen Sayın Harun Yahya'nın eserlerini kaynak alarak CD üretmiş olan başka kişiler veya kurumlar tarafından hazırlanmış olan bir CD olabilir. Harun Yahya, tüm eserlerini Allah rızası için yayınladığından istisnasız tüm eserlerinin kopyalanmasında, çoğaltılmasında veya dağıtılmasında –kaynak gösterilmesi dışında- hiçbir hak talep etmemektedir. Eğer bize bu yazıyı nerede gördüğünüzü bildiriseniz konu ile ilgilenmek isteriz.

Türkiye'deki Masonların bir listesini gönderebilir misiniz?

Sayın Harun Yahya masonluk konusu ile ilgili tüm fikirlerini, yayınlamış olduğu eserlerinde okuyucuları ile paylaşmaktadır. Bu nedenle Masonluk konusu ile ilgili olarak merak ettiklerinizi, ilgili eserleri inceleyerek öğrenebilirsiniz. Bunun için istediğiniz tüm eserleri http://www.harunyahya.org/tr/68/kategoriler/Ateist_Masonlarin_Yanilgilari adresinden okuyabilir veya ücretsiz olarak bilgisayariniza indirebilirsiniz.

Neden evrim konusunu bu kadar çok gündemde tutuyorsunuz?

Yazarın, her eserinde evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayırmasının ve evrim konusu ile ilgili çok sayıda kitap yazmasının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur.

Yazarın 'İslam'da Kadın Hakları' konusundaki fikirlerini öğrenebilir miyim?

Konu ile ilgili olarak yazarın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmış olan www.kurandakadin.com sitemizi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Bir kitap yazdım ve bu kitabın sizin tarafınızdan yayınlanmasını istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?

Eserlerin basımları ile yayınevleri ilgilendiği için bu konuyu doğrudan yayınevi ile görüşmeniz gerekmektedir. Bizim sizin kitabınızın yayınlanmasına yardımcı olmamız teknik olarak mümkün değildir. Bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

Cehenneme giren birisinin oradan çıkma ihtimali var mı?

Bu konuyla ilgili olarak Sayın Harun Yahya’nın Ölüm-Kıyamet-Cehennem isimli kitabından bilgi alabilirsiniz

İnternette İslam aleyhine faaliyette bulunan siteler var. Bunlar için bir çalışmanız var mı?

Harun Yahya'nın bütün çalışmaları tüm bu sitelere ve bunun gibi karşıt fikirlere gerekli cevapları içerir niteliktedir. Ayrıca Allah’a ve dine haşa alenen hakaret içeren siteler hakkında ilgili kanun kapsamında hukuki girişimde bulunulmaktadır. Siz de bu konuda e mail adresimizden bizleri haberdar edebilirsiniz.

İnternette İslam aleyhine faaliyetlerin sürdürüldüğü forumlara katılıp cevap vermeye çalışıyorum. Siz de bu forumlara katılıp din aleyhine yapılan söyleşilere cevap verir misiniz?

Harun Yahya'nın bütün çalışmaları tüm bu sitelere ve bunun gibi karşıt fikirlere gerekli cevapları içerir niteliktedir. Dilerseniz siz de bu forumlara katıldığınızda Harun Yahya'nın eserlerini tavsiye edebilirsiniz. Ayrıca www.islamahizmet.com sitemizi ziyaret ederek bu sitede yer alan metinleri okuyarak imkanlarınız dahilindeki konularda yardımcı olabilirsiniz.

Sitenizde bir forum ortamı oluşturmayı düşünüyor musunuz?

Sitemizde bir forum ortamı oluşturmayı düşünmüyoruz. Bu tür ortamlarda çok faydalı konuların yanı sıra kişilerin vakitlerini boşa geçirmelerine vesile olacak çok sayıda konu da gündeme geleceği için bu tür bir ortama vesile olmak Kuran ahlakına uygun olmayacaktır. Allah bir ayetinde şöyle bildirmiştir: Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir; (Mümin Suresi, 3)

Bilimsel araştırmalar yapıyorum. Bana maddi destek sağlar mısınız?

Bilimsel araştırmalarınızı gönülden desteklediğimizi belirtmek isteriz. Ancak bu tür araştırmalara maddi destek vermemiz şu an için mümkün değildir. Bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

Hz. İsa(a.s.)'ın tekrar yeryüzüne geleceği konusunda yanılgıda olduğunuzu düşünüyorum.

Bu konu ile ilgili olarak Sayın Harun Yahya'nın www.hazretiisagelecek.com sitesini ziyaret etmenizi ve özellikle o sitede yer alan Hz. İsa'nın Dönüş Alametleri başlıklı bölümü http://www.hazretiisagelecek.com/signs/signs_index.html adresinden okumanızı tavsiye ederiz. Bunları okuduktan sonra zihninizde konu ile ilgili hiçbir soru kalmayacağını umuyoruz.

Hz. Muhammed (sav) son peygamber. Oysa siz Hz. İsa (as)'ın dünyaya yeniden geleceğini söyleyerek Peygamber Efendimiz'e karşı hata yapmış olmuyor musunuz?

Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelecek olması Peygamber Efendimiz (SAV)'in son peygamber olmasını ve Müslümanlığın da hak din olmasını değiştirecek bir durum değildir, aksine Allah’ın izniyle Hz. İsa da geldiğinde Kuran ile hükmedeceği için İslam'ı ve Peygamberimiz (SAV)'i takip etmiş olacaktır. Eğer Sayın Harun Yahya'nın konu ile ilgili eserlerini okur ve www.hazretiisagelecek.com sitesini ziyaret ederseniz siz de konunun en doğru şeklini öğrenebilirsiniz.

Web tasarımcısıyım, size nasıl yardımcı olabilirim?

Bize yardımcı olma talebinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Eğer bu konuda destek@harunyahya.org adresimize mail gönderebilirseniz, yetkililer e-mail adresinizden size ulaşacaklardır. Bunun yanı sıra www.islamahizmet.com sitemizi ziyaret ederseniz, bu sitede yer alan fikirler doğrultusunda yardımcı olabileceğinizi umuyoruz. Dilerseniz Harun Yahya'nın eserlerinden oluşan yararlı bir site hazırlayabilirsiniz. Bunun için http://allahahizmet.com/ sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Eserlerinizi okuyor ve çevreme de okutuyorum. Sizin için başka ne yapabilirim?

Eserleri okumanız ve okunmasına vesile olmanız çok memnun edici. Daha fazla ne yapabileceğiniz konusunda www.islamahizmet.com sitemizden fikir edinebilirsiniz. Bu sitede her kesimden okurumuzun İslam'a hizmet edebilmesi için birçok fikir sunulmaktadır. InşaAllah siz de kendinize uygun fikirler bulabilirsiniz.

Yazarın eserlerinin çevirisini yapmak istiyorum. Bana yol gösterir misiniz?

Bunun için, sizinle bağlantıya geçebileceğimiz bir telefon numarasının ve hangi dilde çeviri yapmak istediğiniz bilgisinin bulunduğu bir e-mail'i destek@harunyahya.org adresine göndermenizi rica ederiz. Eğer telefon numarası veremeyecekseniz, biz size e-mail adresinizden de ulaşabiliriz

On parmak bilgisayar yazıyorum. Size yardımcı olmak istiyorum.

Bize yardımcı olma talebinizden dolayı teşekkür ederiz. Eğer bu konuda destek@harunyahya.org adresimize mail gönderebilirseniz, yetkililer e-mail adresinizden size ulaşacaklardır. Bunun yanı sıra www.islamahizmet.com sitemizi ziyaret ederseniz, bu sitede yer alan fikirler doğrultusunda bize yardımcı olabileceğinizi umuyoruz.

Eserlerinizi çoğaltıp dağıtıyorum. Sizin için başka ne yapabilirim?

Bu konuda fikir almak için www.islamahizmet.com sitemizi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Sitede yer alan fikirler doğrultusunda İslam'a hizmet etmek için yollar bulacağınıza inanıyoruz.

Bulunduğum şehirde sizin eserlerinizi satmak için temsilci olmak istiyorum. Bana yol gösterir misiniz?

Bu konuda sizinle görüşebilmemiz için bir telefon numarası ve yapmak istediğiniz çalışmayla ilgili bilgileri mümkünse destek@harunyahya.org adresine e-mail ile göndermenizi rica ederiz. Ancak telefon numarası vermeniz mümkün değilse size yetkili arkadaşlarımız e-mail adresinizden ulaşacaklardır.

Radyo programcısıyım. Programımda eserlerinize yer vermek istiyorum, bana sesli anlatımlarınızdan gönderir misiniz?

Bu konuda sizinle görüşebilmemiz için bir telefon numarası ve yapmak istediğiniz çalışmayla ilgili bilgileri mümkünse destek@harunyahya.org adresine e-mail ile göndermenizi rica ederiz. Ancak telefon numarası vermeniz mümkün değilse size yetkili arkadaşlarımız e-mail adresinizden ulaşacaklardır.

Yerel bir TV'de programcıyım. Eserlerinizi yayınlamak istiyorum, bana gönderir misiniz?

Bu konuda sizinle görüşebilmemiz için bir telefon numarası ve yapmak istediğiniz çalışmayla ilgili bilgileri mümkünse destek@harunyahya.org adresine e-mail ile göndermenizi rica ederiz. Ancak telefon numarası vermeniz mümkün değilse size yetkili arkadaşlarımız e-mail adresinizden ulaşacaklardır.

Dükkanımda eserlerinizin bulunduğu bir stand açmak istiyorum, eserlere nasıl ulaşabilirim?

Bu konuda sizinle görüşebilmemiz için bir telefon numarası ve yapmak istediğiniz çalışmayla ilgili bilgileri mümkünse destek@harunyahya.org adresine e-mail ile göndermenizi rica ederiz. Ancak telefon numarası vermeniz mümkün değilse size yetkili arkadaşlarımız e-mail adresinizden ulaşacaklardır.

CD'leri çoğaltmamızın bir mahsuru var mı?

Sayın Harun Yahya, eserlerinin tamamını Allah rızası için yayınladığından ve eserlerden maddi anlamda hiçbir kazanç beklentisinde olmadığından, eserleri –kaynak göstermek şartıyla- çoğaltmanızın hiçbir mahsuru yoktur.

CD'leri çoğaltıp cüzi bir fiyata satabilir miyiz?

Sayın Harun Yahya, eserlerinin tamamını Allah rızası için yayınladığından ve eserlerden maddi anlamda hiçbir kazanç beklentisinde olmadığından, eserleri çoğaltmanızdan memnuniyet duyarız. Ancak belgeseller ticari amaçlı dağıtılamaz. Aksi takdirde ilgili kişi hakkında hukuki takibat yapılabilir.

İnternetten indirdiğimiz eserlerin çıktısını alıp dağıtmamızın bir mahsuru var mı?

Sayın Harun Yahya eserlerinin tamamını Allah rızası için yayınladığından ve eserlerden maddi anlamda hiçbir kazanç beklentisinde olmadığından eserleri dağıtmanızdan memnuniyet duyarız. Yalnız yaptığınız dağıtımlarda kaynak belirtmenizi de rica ederiz. Ancak belgeseller ticari amaçlı dağıtılamaz, Aksi takdirde ilgili kişi hakkında hukuki takibat yapılabilir.

Sitemde eserlerinize yer vermek istiyorum. Bunun için izniniz var mı?

Sayın Harun Yahya'nın dilediğiniz bütün eserlerine sitenizde yer verebilirsiniz, bundan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isteriz. Sadece kaynak belirtmenizi ve eserler üzerinde değişiklik yapmamanızı rica ederiz. Sitenizi açtığınızda adresini bize de bildirirseniz ziyaret etmekten memnun oluruz.

Ayrıca Harun Yahya eserlerini sitenize eklemek için http://harunyahya.org/bilgi/siteneekle bu linkten yararlanabilirsiniz.

A9 afişleri bastırıp dağıtmak istiyorum, A9 broşür tasarımlarına nasıl ulaşabilirim?

A9'a ait çeşitli ebatlardaki poster ve el ilanlarını buradan inceleyebilir ve ihtiyacınız olan ebatlardaki poster ve el ilanlarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Buradaki posterlerin tamamı baskıya uygun formatlardadır. http://harunyahya.org/bilgi/poster

Yurtdışında da konferans veriyor musunuz?

Evet, vakfımızın yurtdışına yönelik konferansları da mevcuttur. Bu konferansları internet üzerinden http://harunyahyaconferences.com/ adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca www.harunyahya.com sitemize üye olduğunuz takdirde, yurtdışı konferanslarıyla ilgili bilgiler email adresinize belirli aralıklarla bülten olarak gönderilecektir.

Yurtiçinde nerelerde konferans veriyorsunuz? Bunları nereden takip edebiliriz?

Konferans programlarını harunyahyakonferanslari.com sitesinden takip edebilirsiniz.

Konferanslara katılmamız için şartlar nedir? Konferanslar ücretli mi?

Konferanslara katılmak için hiçbir şart yoktur. Konferanslarımız halkımıza açık ve ücretsizdir.

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı'na üye olabilir miyim?

Resmi anlamda Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı’na üyelik kabulümüz yoktur. Ancak bize yardımcı olmak isteyen pek çok okurumuz gibi, dilerseniz siz de imkanlarınız dahilinde çalışmalarımızda bizi destekleyebilirsiniz. Bunun için www.islamahizmet.com sitemizi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Bu sitede yer alan seçenekler arasından imkanlarınıza uygun olanları uygulamanız Allah’ın rızası ve İslam’ın hayrı için çok faydalı olacaktır.

Vakfınızdan burs alabilir miyim?

Vakfımızın prosedürleri gereği burs vermemiz mümkün olmadığı için size yardımcı olamayacağız. Bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı'nın hangi illerde şubesi var?

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı'nın İstanbul dışında şubesi bulunmamaktadır.

Belgesellere nasıl ulaşabilirim?

Dilerseniz belgeselleri internet sitelerimizden ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ancak eserleri satın almak istiyorsanız aşağıdaki adres veya telefona başvurmanızı rica ederiz:

Global Yayıncılık (0216) 444 444 1 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz.

Eğer bu adrese isminizi ve telefon numaranızı bırakırsanız yetkililer en kısa sürede sizi arayıp istediğiniz konuda bilgi vereceklerdir: info@globalyayincilik.com

Ayrıca http://www.globalkitap.com/Store/Global/Default.aspx?Category=vcd internet adresinden VCD setlerini satın alabilirsiniz.

Ses kasetlerini çoğaltıp dağıtmamın bir mahsuru var mı?

Sayın Harun Yahya eserlerinin tamamını sadece Allah rızası için yayınladığından eserleri hiçbir telif ücreti ödemeksizin – kaynak göstermek şartıyla- dilediğiniz gibi kopyalayabilir, çogaltabilir ve dağıtabilirsiniz. Bundan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isteriz.

İnternetten bilgisayarıma indirdiğim belgeselleri çoğaltıp dağıtmamın bir mahsuru var mı?

Sayın Harun Yahya, eserlerinin tamamını sadece Allah rızası için yayınladığından eserleri hiçbir telif ücreti ödemeksizin – kaynak göstermek şartıyla- dilediğiniz gibi kopyalayabilir, çogaltabilir ve dağıtabilirsiniz. Bundan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isteriz.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Belgesellerinizin fon müziklerini mp3 olarak sitenizde bulabilir miyiz?

Belgesellerin fon müzikleri belgeselleri hazırlayan yetkili kişiler tarafından özel olarak hazırlanan müziklerdir. Bunlara ulaşabileceğiniz bir imkan bulunmamaktadır.

Çocuklar için hazırlanmış belgeselleriniz ve ses kasetleriniz var mı?

Çocuklar için hazırlanmış olan tüm eserlerimize  http://www.harunyahya.org/tr/53/kategoriler/Cocuklar_Icin adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Harun Yahya'nın eserlerini satan kitabevlerinden de çocuk belgesellerini temin etmeniz mümkündür. 

www.globalkitap.com internet adresinden de sipariş verebilirsiniz.

 

Belgeselleri bilgisayarıma indiremiyorum, nasıl indirebilirim?

Download butonuna bastıktan sonra açılan pencerede istediğiniz formatı seçip sağ tuşla "bağlantıyı farklı kaydet" veya "save as" seçeneğini seçerek belgesellerimizi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kitapları yurtiçinden nasıl temin edebilirim?

Bunun için size aşağıda sunduğumuz internet siteleri ve telefon numaraları ile bağlantıya geçebilirsiniz. Eserlerin satışı ile yayınevi ilgilenmektedir.

Global Yayıncılık 444 444 1 numaralı telefonu arayıp internet bölümünü bağlatmanız gerekmektedir.

Harun Yahya eserlerini www.globalkitap.com sitesinden satın alabilirsiniz.

Global Yayıncılık'a info@globalyayincilik.com mail adresinden de ulaşabiliriniz.

Kitapları yurtdışından nasıl temin edebilirim?

Yurtdışında bulunuyorsanız aşağıdaki siteyle bağlantı kurmanız gerekmektedir:

Book Global: www.bookglobal.net

www.bookglobal.net Harun Yahya eserlerinin resmi satış sitesidir. Her dildeki eseri bu site üzerinden sipariş edebilirsiniz. İnternet üzerinden sipariş vermek yerine bulunduğunuz ülkeden kitabı satın almak istiyorsanız o zaman yukarıda verdiğimiz ikinci adresten, yazarın eserlerinin dünya çapında dağıtımını yapan firmaların irtibat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kitapları yaşadığım yerdeki kitapçılarda bulabilir miyim?

Türkiye'de Sayın Harun Yahya'nın eserlerini bulabileceğiniz tüm kitapevlerinin adreslerine http://www.harunyahya.org/kitapcilar.htm adresinden ulaşabilirsiniz. Yurtdışında ise -yukarıda belirttiğimiz gibi- http://www.harunyahya.com/m_ordering.php adresinden, çeşitli ülkelerdeki dağıtımcı ve kitapevlerinin irtibat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kitapları ücretsiz olarak adresime gönderir misiniz?

Bildiğiniz gibi Sayın Harun Yahya, eserlerinin tamamını sadece Allah rızası için yayınlamakta ve bu eserlerden maddi anlamda hiçbir kazanç elde etmemektedir. Eserlerin yayınlanma tarihine gelene kadar geçen tüm aşamaları düşünecek olursanız, bunun maddi- manevi çok büyük bir emek gerektirdiğini siz de takdir edersiniz. Ayrıca bizden dünyanın dört bir yanından eserleri ücretsiz olarak talep eden çok sayıda okurumuz olduğunu da düşünecek olursanız, bunun mümkün olamayacağını siz de takdir edersiniz. Eserler, yayınevlerinin belirledikleri mümkün olan en uygun fiyatlarla satışa sunuluyorlar. Yine yayinevleri tarafından başlatılan pekçok kampanya mevcuttur. Bu nedenle eserleri temin etmek için bu imkanlardan faydalanmanızı rica ederiz.

Su sıralar Harun Yahya'nın eserlerinde mevcut olan bu kampanya hakkında bilgi almak için:

Global Yayıncılık 444 444 1 numaralı telefonu arayabilir veya info@globalyayincilik.com e-mail adresine isminizi ve telefon numaranızı bırakabilirsiniz. Yetkililer sizi hemen arayacaklardır.

Bunun yanı sıra İnternet üzerinden www.harunyahya.org sitesinde http://www.harunyahya.org/list adresinden dilediğiniz tüm eserleri ücretsiz olarak bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

Ayrıca Harun Yahya'nın Tüm Eserleri adlı interaktif CD’yi satın aldığınız takdirde tek CD fiyatına, Harun Yahya'nın hemen hemen tüm eserlerine bilgisayar ortamında sahip olmuş olabileceksiniz.

Çocuklar için hazırladığınız kitaplarınız var mı?

Sayın Harun Yahya'nın çocuklara yönelik olarak hazırladığı birçok eseri bulunmaktadır. Bu eserlere http://www.harunyahya.org/tr/53/kategoriler/Cocuklar_Icin adresinden ulaşabilirsiniz.

Kütüphane, okul, dernek gibi kurumlara kitaplarınızı ücretsiz olarak bağışlıyor musunuz?

Bildiğiniz gibi Sayın Harun Yahya, eserlerinin tamamını sadece Allah rızası için yayınlamakta ve bu eserlerden maddi anlamda hiçbir kazanç elde etmemektedir. Eserlerin yayınlanma tarihine gelene kadar geçen tüm aşamaları düşünecek olursanız, bunun maddi- manevi çok büyük bir emek gerektirdiğini siz de takdir edersiniz. Ayrıca bizden dünyanın dört bir yanından eserleri ücretsiz olarak talep eden çok sayıda okurumuz olduğunu da düşünecek olursanız, bunun mümkün olamayacağını siz de takdir edersiniz. Eserler, yayınevlerinin belirledikleri mümkün olan en uygun fiyatlarla satışa sunuluyorlar. Yine yayinevleri tarafından başlatılan pekçok kampanya mevcuttur. Bu nedenle eserleri temin etmek için bu imkanlardan faydalanmanızı rica ederiz.

Su sıralar Harun Yahya'nın eserlerinde mevcut olan bu kampanya hakkında bilgi almak için:

Global Yayıncılık (0216) 444 444 1 numaralı telefonu arayabilir veya info@globalyayincilik.com e-mail adresine isminizi ve telefon numaranızı bırakabilirsiniz. Yetkililer sizi hemen arayacaklardır.

Bunun yanı sıra İnternet üzerinden www.harunyahya.org sitesinde http://www.harunyahya.org/download.htm adresinden dilediğiniz tüm eserleri ücretsiz olarak bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

Kitapların tamamını almak istesem ücrette bir indirim yapıyor musunuz?

Eserlerin satışları ile yayınevi ilgilenmektedir ve birçok satış imkanı sunulmaktadır. Eğer siz eserlerin tamamını almak istediğinizi ve indirim talebiniz olduğunu belirtirseniz yetkililer size yardımcı olacaklardır. Bunun için aşağıda verdiğimiz adres veya telefon numarası ile irtibata geçmenizi rica ederiz:

Global Yayıncılık (0216) 444 444 1 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz.

Eğer bu adrese isminizi ve telefon numaranızı bırakırsanız yetkililer en kısa sürede sizi arayıp istediğiniz konuda bilgi vereceklerdir: info@globalyayincilik.com

Yazar bugüne kadar kaç kitap yazdı?

Yazarın bugüne kadar kaleme aldığı 300'yi aşkın eseri mevcuttur. Tümüne www.harunyahya.org ve www.harunyahya.net sitelerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yazarın eserleri 72 yabancı dile de çevrilmiştir. Yabancı dillerdeki eserlere ise www.harunyahya.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Yazarın yazdığı kitaplar hangi dillere çevrildi?

Bu kitaplar başta İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca olmak üzere 72 dile çevrilmiştir ve halen çeviri çalışmaları sürmektedir. Eserlerin çevrildiği yabancı dillerden bazıları şunlardır: İtalyanca, Arnavutça, Boşnakça, Sırpça, Endonezyaca, Felemenkçe, Malezyaca, Urduca, Çince, Japonca, Uygurca, Kazakça, Azerice, Bengoli, Bulgarca, Burma dili, Danimarkaca, Darı Dili, Dhivehi Dili, Farsça, Fince, Hausa dili, Hırvatça, Hindi dili, İsveççe, Kırgızca, Kishwahili Dili, Korece, Lehçe, Macarca, Makedonca, Malayalam, Marathi dili, Norveççe, Özbekçe, Portekizce, Punjabi dili, Pushto dili, Romence, Sinhala dili, Shindi dili, Somali dili, Tajik dili, Tamil dili, Thai dili, Yoruba dili...

Yazarın bu kadar çok kitap yazmasındaki amacı nedir?

Yazarın amacı, Allah'ın rızasını kazanmak ve tüm insanlara da Allah'ın beğendiği ahlakı tanıtmaktır. Yazar her eserinde, Allah'ın Kuran vasıtasıyla kullarına bildirdiği ahlakı, ayetler ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünneti doğrultusunda açıklamaktadır. Yazarın bunların dışında, dünyevi bir beklentisi veya maddi kazanç elde etmek gibi bir amacı ve niyeti yoktur. Nitekim eserlerinden telif ücreti almaması, eserlerinin tamamını internet üzerinden ücretsiz olarak okurlarına sunması ve bunların tamamının kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve dağıtılmasına hiçbir hak talep etmeksizin izin vermesi bu niyetinin en açık delilidir.

Yazar niçin istisnasız her eserinde evrim konusuna yer veriyor?

Yazarın her eserinde evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayırmasının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, yaklaşık 150 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Yazar kimi okuyucularının belki de tek bir kitabını okuma ihtimaline karşı her eserinde bu konuya özet de olsa bir bölüm ayırmayı uygun görmüştür.

Bu kadar çok kitabı bir kişinin yazması nasıl mümkün oluyor?

Sayın Adnan Oktar'ın eserleri dünya çapında çok büyük ve güzel bir etki oluşturmakta ve bu büyük etki, kimi zaman bazı kimselerin bu değerli kitapların hazırlanışıyla ilgili farklı yorumlarda bulunmalarına sebep olabilmektedir. Bu eserlerin hazırlanmasında Sayın Adnan Oktar'a akademisyenler, bilim adamları, eğitmenlerden oluşan 30 kişilik bir kadro yardımcı olmaktadır. Bu ekip Sayın Oktar'ın eserlerinin hazırlanmasındaki ön araştırma, bilgi ve resim toplanması, gerekli tercümelerin yapılması gibi konularda çalışmaktadır. Ancak burada asıl önemli olan ve vurucu etkiyi yapan, toplanan bu bilgilerin biraraya getirilip birbirleriyle bağlantılarının kurulması ve yorumlanmasıdır. Bu da Sayın Adnan Oktar'ın aklının, hikmetinin ve ferasetinin açıkça görüldüğü yerdir. Sayın Adnan Oktar'ın hikmetli yorumları, akılcı açıklamaları, benzersiz örnekleri bu kitapların dünya çapında müthiş etki ve yankı uyandırmasının en önemli sebeplerindendir. Sayın Oktar'ın eserleri, anlatım tekniği, resimler, mantık örgüsü, derinlik, samimiyet, ikna kabiliyeti olarak dünyada tektir. Bu kitaplardaki yazı üslubunun, cümle kurma tekniğinin, güçlü delillendirme yöntemlerinin, itiraz edilemezlik özelliğinin benzeri, başka kitaplarda yoktur.

Kısaca bu eserlerdeki gerçek etkileyicilik Sayın Adnan Oktar'ın akılcı, samimi ve hikmetli yorumlarındandır. Yoksa dünyanın dört bir yanında, sayısız üniversite ve kurumda, konusunda uzman kişilerin biraraya gelmesiyle çok sayıda kitap yazılmakta, ancak bunların bir tanesi bile Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinin oluşturduğu etkinin binde birini dahi oluşturamamaktadır.

Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinin müthiş etkileyici olmasının sebebi, yazarın Allah rızası için insanların hidayetine vesile olmaya niyet etmesinin ve bunun için samimiyetle gayret göstermesinin bir tecellisidir. Allah, inşaAllah, bu samimi çabaya güzel bir karşılık vermekte, Harun Yahya külliyatı tüm materyalist ve ateist felsefeleri fikren mağlup etmektedir.

Harun Yahya Arapça biliyor mu? Ayetleri nasıl yorumluyor?

Harun Yahya’nın eserlerini Arapça da dahil olmak üzere yaklaşık 72 dilde tercüme eden bir ekip mevcuttur. Bu ekip, kitapların hazırlanması aşamasında her konuda tercüme yaparak kendisine yardımcı olmaktadır.

Yazar niçin tüm eserlerinde Peygamber Efendimiz (SAV)'in mührünü kullanıyor?

Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah (sav)’in mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)’in sünnetini kendisine rehber edinmiştir. Bu suretle, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı yöneltilen itirazları tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah (sav)’in mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır.

Harun Yahya Kimdir?

1956 yılında Ankara'da doğan Adnan Oktar, Türkiye’nin önemli fikir insanlarından biridir. Milli ve manevi değerlerine son derece bağlı olan ve inandığı mukaddes değerleri diğer insanlara anlatmayı insani bir görev olarak kabul eden Adnan Oktar, fikri mücadelesine 1979 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimi sırasında başlamıştır. Üniversite dönemi boyunca, çevresine hakim olan materyalist felsefe ve ideolojilerin çarpıklıkları hakkında, onları savunanlardan daha fazla bilgi ve yorum sahibi olacak kadar detaylı araştırmalar yapmıştır. Bu bilgi birikiminin sonucunda ise, milli ve manevi değerlerimizi tehdit eden,  bölücü ideolojinin temellerini oluşturan Darwinizm ve evrim teorisinin ülkemize ve dünyaya getirdiği zararlar ve bu teorinin modern bilim karşısındaki yenilgisi ile ilgili eserler hazırlamıştır. New Scientist dergisinin 22 Nisan 2000 tarihli sayısındaki ifade ile evrim teorisinin yanlışlığının ve yaratılış gerçeğinin anlatılması konusunda Sayın Oktar "uluslararası bir kahraman" haline gelmiştir. Yazar ayrıca dünya tarihi ve siyaseti üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Siyonizm ve Masonluk hakkında da kitaplar yazmıştır. Bu eserlerin yanısıra Kuran ahlakını ve imani konuları anlatan eserleriyle birlikte yazar, 300'ü aşkın kitabın sahibidir.

Cavit Yalçın müstear ismini de kullanan Adnan Oktar, eserlerinin büyük bir bölümünü Harun Yahya müstear ismiyle yayınlamıştır. Bu müstear isim, “inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki Peygamberin hatıralarına hürmeten onların isimlerini yad etmek için” Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur..

Yazar tarafından kitapların kapağında Resulullah (sav)'in mührünün kullanılmış olmasının sembolik anlamı ise, kitapların içeriği ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmasını remzetmektedir. Yazar da, yayınladığı tüm çalışmalarında, Kuran'ı ve Resulullah (sav)'in sünnetini kendine rehber edinerek, inkarcı düşünce sistemlerinin tüm temel iddialarını tek tek çürütmeyi ve dine karşı itirazlarını tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah (sav)'in mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duası olarak kullanılmıştır.

Yazarın tüm çalışmalarındaki ortak hedef, insanlara Kuran'ın tebliğini ulaştırmak ve böylelikle onları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düşünmeye sevk etmek ve bazı önemli konuları hatırlatmaktır.

Harun Yahya'nın eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna'ya, İspanya'ya ve Brezilya'ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde beğeniyle okunmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca gibi hemen her dile çevrilen eserler yurtdışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Kitapları okuyan, inceleyen her kişi, bu derin farklılığınve faydanın, eserlerdeki hikmetli, akılcı, kolay anlaşılır ve samimi üslubun farkına varmaktadır. Bu eserler süratli etki, kesin netice, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taşımaktadır. Eserlerin her birinde hiç kimsenin reddedemeyeceği, samimi, açık, ispatlı bir anlatım vardır. Kuşkusuz bu özellikler, Allah'ın nasip ettiği bir hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır.

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda insanların görmediklerini görmelerini sağlayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasının teşviki de elbette önemli bir hizmet olmaktadır.

Ne var ki bu değerli eserleri tanıtmak yerine, insanlara şüphe veren, karmaşa yaratan, hiçbir faydası olmayan eserlerin savunuculuğunu yapanlar da vardır. Bu kişiler Müslümanların içinde bulundukları durumu, çektikleri eziyetleri düşünmelidirler. Dünyada süregelen zulüm ve kargaşalardan kurtulmanın tek yolunun Kuran ahlakının yaşanması ve anlatılması olduğunu da unutmamalıdırlar. Bilmelidirler ki, yazarın eserleri bu hizmette öncü rol üstlenmiştir ve bu eserler, Allah'ın izniyle, 21. yüzyılda dünya insanlarını Kuran'da tarif edilen huzur ve barışa, doğruluk ve adalete, güzellik ve mutluluğa taşımaya bir vesile olacaktır.

Adnan Oktar niçin müstear isim kullanıyor?

Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini kaleme almasındaki amacı Allah'ın rızasını kazanmak ve okuyucularını sadece Kuran'a ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in örnek ahlakına uymaya davet etmektir. Sayın Adnan Oktar’ın ayrıca kendi şahsını ön plana çıkarmak gibi bir amacı yoktur. Nitekim çalışmalarında kendi ismi yerine müstear bir isim kullanması da Sayın Adnan Oktar’ın bu özelliğinin bir delilidir.

Yazarın Harun Yahya ismini kullanmasının diğer bir sebebi ise, inkarcı düşünceye karşı mücadele eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten, onların isimlerini yad etmek içindir.

Harun Yahya ile telefonla görüşebilir miyim?

Sayın Harun Yahya yoğun olarak kitap çalışmaları ile ilgilendiği için okurları ile tek tek telefonla görüşmesi mümkün değildir. Ancak iletmek istediğiniz konuları e-mail yolu ile aktarabilirsiniz.

Yazar ile yüzyüze görüşmek istiyorum, nasıl görüşebiliriz?

Sayın Adnan Oktar'la görüşmek için e mail adresimizden bizimle bağlantı kurabilirsiniz. sohbetler@a9.com.tr

Basında hakkınızda çıkan aleyhte haberlerin gerçekliği nedir? Yazar hakkında niçin birçok iftirada bulunuluyor? Bunlarda hiç gerçeklik payı yok mu? Yazar kendisi hakkında yayınlanan aleyhte haberleri niçin tvlerde, basın yayın organlarında açıklama yaparak yalanlamıyor?

İftiraya uğramak, tarih boyunca salih Müslümanların daima maruz kaldıkları bir durumdur. Kuran ayetlerini okuduğumuzda, peygamberlere ve beraberindeki müminlere de birçok iftiralar atıldığını görürüz. Dolayısıyla, bir insanın iftiralara maruz kalması onun kötü olduğu anlamına gelmez. Hatta Müslümanların uğradıkları iftiralar genelde, inkarcı belli bir kesimin tepkisini üzerlerine çekecek, yoğun ve güçlü ilmi faaliyetler yapmalarından kaynaklanır.

Ayrıca bir insana çok veya az sayıda iftira atılması arasında bir fark yoktur. Yani çok sayıda iftira atılması, bunların gerçeklik payı olduğu anlamına gelmez. Kuran’da bildirildiğine göre Allah’ın en seçkin, onurlu ve saygın kulları olan peygamberlere de çok sayıda iftira atılmıştır. Dolayısıyla iftiranın az veya çok sayıda olması önemli değildir. Az iftira atılması o kişinin iyi olduğu veya çok iftira atılması kişinin kötü olduğu anlamına gelmez. Elbette önemli olan iftiranın sayısı değildir. Hatta Müslüman kişiye atılan iftiranın çok olması, güç ve etkinin çok büyük olduğu, inkarcı belli bir kesimin çok kızdığı anlamına da gelebilir.

Sayın Adnan Oktar’a atılan iftiraların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Kendisi, yazdığı eserler ile Allah yolunda çok önemli bir hizmet gerçekleştirmektedir. Elbette bu hizmetlerdeki ihlas ve etki, bazı Darwinist, materyalist, ateistleri ciddi şekilde rahatsız ediyordur.

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top